Начало Начало Търсене Търсене На горе На горе
Категория: Профил на купувача
Брой под-категории: 4
Подкатегории:
20170726 Файлове: 4

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Изработка, доставка и монтаж на диорамни витрини и визуални пана за нуждите на "ПНМ - с. Черни Осъм"

20161031 Файлове: 1

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Полагане на хидроизолация на бетонна плоча на "ПНМ - с. Черни Осъм"

20160802 Файлове: 4

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Изработка, доставка и монтаж на диорамни витрини и информационни табла за нуждите на "ПНМ - с. Черни Осъм"

20160614 Файлове: 1

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на агрегат за резервно електрозахранване за нуждите на "ПНМ - с. Черни Осъм"