Зала 2

Експонатите в Природонаучен музей- Черни Осъм, представители на бозайниците, са представени в атракционната зала и в зала трета. В музеят могат да се видят представители на почти всички 61 вида бозайници характерни за Средна Стара планина.
© Copyright 2017 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени. 
Designed by ArtStudioBM