Земноводни

Първите земноводни се появили преди около 375 000 000 години. Предполага се че са произлезли от някогашните риби-ръкоперки. Първите земноводни били тромави и не се отделяли много от водата. Малка част от тях се приспособила към променящите се условия и дала начало на съществуващите днес земноводни. Съвременните земноводни запазили връзката си с водата. Те притежават следните характерни белези: кожата им е гола, овлажнявана от жлези, разположени в нея. Яйцата се развиват във водна среда. От тях се излюпват ларви - попови лъжички. Дишат с бял дроб и кожата си. Телесната им температура зависи от температурата на околната среда и е с няколко градуса по-висока. Земноводните биват безопашати, опашати и безкраки.

В България се срешат 16 вида земноводни.

Още в тази категория: « Влечуги Риби »
© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.