Влечуги

Географското положение на България и разнообразният и релеф са причина страната ни да има една от най-богатите фауни от влечуги. До сега в България и нейните териториални води са установени 36 вида влечуги, от които 6 вида костенурки, 13 вида гущери и 17 вида змии. Влечугите са първите гръбначни животни, които напълно са се откъснали от водата като среда на живот. Видове като водни костенурки и крокодили са преминали вторично към живот във водата.

Влечугите притежават следните характерни белези: кожата им е гола им суха, яйцата се развиват на сушата - липсва ларвен стадий.

Представители на влечугите има навсякъде в България - от морските води и плажове до най-високите върхове на Рила и Стара планина. Те населяват всички видове ландшафти и растителни съобщества.

Намирането на нови, неоткрити до сега видове на територията на България е малко вероятно.

Опазването на местообитанията на влечугите, техните популации, дори на всеки екземпляр от по- редките и застрашени видове трябва да бъде в центъра на вниманието на всеки, който се интересува от тези животни.

Още в тази категория: « Птици Земноводни »
© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.