Птици

Птиците са най- младата група гръбначни животни, които произлизат от влечугите. Появили са се на Земята преди около 150 милиона години. България има богато и разнообразно видово богатство от птици. У нас са установени 383 вида. По начина на живот птиците, които населяват България се делят на три групи: постоянни, скитащи и прелетни.

Птиците притежават редица белези, които ги отличават от останалите гръбначни. Тялото е покрито с пера. Предните крайници са се развили в крила, които им позволяват да летят. Във връзка с олекотяването на тялото повечето им кости са кухи. Зъбите са заместени с клюн. Телесната им температура е постоянна, кожата им е суха. Птиците мътят яйца си, което осигурява по- надеждно излюпване на малките.

Галерия със снимки

Още в тази категория: Влечуги »
© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.