Насекоми

Насекомите са най- богатият клас от животинския свят. Включват видове повече от всички останали типове и класове животни, взети заедно. В България 4/5 от познатите животни са насекоми. Непрекъснато се описват и нови видове, дори и в добре изучени райони.

Насекомите са заселили всички среди на живот- водата, почвате, повърхността на земята и въздуха. Тялото им е съставено от глава, гърди и коремче. При много от тях са се развили крила. Дишат с трахеи. Всички са разделнополови.

Нашата страна въпреки малките си размери, благодарение на особеното си местоположение и силно пресечения си релеф има една от богатите насекомни фауни.

Едни от най- познатите насекоми са пеперудите. Те са част от насладите, които природата предлага. През топлите летни месеци, когато повечето видове са в летателен период, тези активни насекоми могат да се срещнат почти навсякъде. Те се срещат почти във всяко възможно наземно местообитание, от морското равнище до планинските върхове, а някои видове могат да се наблюдават летящи от март до октомври. Проявите ли интерес към жизнения цикъл на дневните и нощните пеперуди, ще можете да се занимавате целогодишно с тези удивителни насекоми.

В България се срещат около вида.

Насекомите имат голямо пряко значение за човека и природата. Отрицателно значение имат видовете, които пренасят различни заразни болести и селскостопанските вредители. Положително значение имат повечето насекоми- като опрашители, като участници в хранителни вериги и в кръговрата на веществата. Тези насекоми човек трябва да пази и дори да се създава условия за тяхното нормално развитие.

Галерия със снимки

Още в тази категория: « Риби
© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.