Риби

Рибите са голяма група гръбначни животни. През дългия си еволюционен път на развитие те достигнали извънредно голямо разнообразие. 177 вида от тях се срещат и във водите на България.

Основна среда на живот при рибите е водата. Във връзка с това в процеса на еволюцията те са придобили някои белези,които се оказват полезни за воден начин на живот. При повечето тялото е източено. Основен двигател при плуването е опашното стъбло- с удари в ляво и дясно то дава тласък на тялото напред. Крайниците са плавници- двойни и единични. От голямо значение е рибите да не потъват във водата. Хрущялните риби натрупват много мазнини, които придават лекота на тялото, а при костните риби се е развил плавателен мехур. Тялото на рибите е покрито с люспи и е хлъзгаво.

В зависимост от състава на водата, в която живеят, рибите делим на 4 основни групи: сладководни, морски, полупроходни и проходни. В систематично отношение се делят на две основни групи- хрущялни и костни.

Още в тази категория: « Земноводни Насекоми »
© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.