Удобства

Постоянна рампа за инвалидни и детски колички и други предмети на колела за по-лесно превозване.

© Copyright 2017 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени. 
Designed by ArtStudioBM