Центрове

През 2003 г. се осъществява проект „Природозащитен център на открито" в двора на Музея. В така наречената „Зелена класна стая" са представени меча бърлога, вълчо леговище, алпинеум с планински цветя и кръговратът на веществата в природата. Центъра представя малка част от дивата природа и е прекрасно място за провеждане на…
От 2000 година в Природонаучен музей - с. Черни Осъм се помещава Информационен център на Национален парк „Централен Балкан". По този начин посетителите имат достъп до информация за същността на Парка и за видовото разнообразие на неговата територия. В центъра се провеждат открити уроци от служители на НП „Централен Балкан"…
© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.