Информационен център

От 2000 година в Природонаучен музей - с. Черни Осъм се помещава Информационен център на Национален парк „Централен Балкан". По този начин посетителите имат достъп до информация за същността на Парка и за видовото разнообразие на неговата територия. В центъра се провеждат открити уроци от служители на НП „Централен Балкан" за ученици, мероприятия за отбелязване на дати свързани с опазване на околната среда и др.

Информационен център към Природонаучен музей с.Черни Осъм разполага с образователен пакет, разкриващ чудният свят на дивите животни в Национален парк ,,Централен Балкан". Този образователен пакет е разработен в съответствие с целите на обучение в културно-образователната област "Природни науки и екология" и включва биологични знания по зоология за VІI - ІХ клас.

Информационния център разполага с информационни и образователни комплекти, включващи теми за опазване на околната среда, националните паркове и резервати, видеокасети с екологична насоченост. Тук може да намерите информация - текстове, илюстрации, снимки, карти - свързани с обучението по биология и екология от втори до десети клас, както и игри с познавателен характер.

За учебната дейност може да ползвате електрически микроскоп, аудио-визуална техника с видеокасети и богата сбирка от хербарий.

Информационен център към Природонаучен музей - с.Черни Осъм кани всички учители по биология и екология, които искат да разнообразят учебната си дейност, както и да направят предложения и дадат идеи за извън класни мероприятия с новаторски характер.

© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.