Зелена класна стая

През 2003 г. се осъществява проект „Природозащитен център на открито" в двора на Музея. В така наречената „Зелена класна стая" са представени меча бърлога, вълчо леговище, алпинеум с планински цветя и кръговратът на веществата в природата. Центъра представя малка част от дивата природа и е прекрасно място за провеждане на учебни часове.

Галерия със снимки

© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.